Vánoční kometa

Další z konstrukcí pro mladé elektroniky, tentokráte jednodušší než blikající vánoční stromeček. I tuto konstrukci můžete zavěsit do okna anebo na nábytek. 

Zapojení je opět velmi jednoduché : hlava komety má tvar pěticípé hvězda tvořené 40 LEDkami, ohon komety je tvořen dalšími 50 LEDkami. Těchto 90 diod je organizováno do skupin po 5 sériově zapojených LEDek s omezovacím rezistorem. Pro jejich buzení se používají tranzistory v Darlingtonově zapojení v DIL pouzdře (ULN2803A) ovládané mikrořadičem AT89C2051. Tento mikrořadič má celkem 15 nezávislých I/O pinů. Tím je limitován i celkový počet nezávislých skupin : 10 je využito pro ovládání ohonu a zbývajících 5 ovládá 8 skupin LEDek hlavy komety. Hlava komety je totiž organizována do 5 vrstev, podobně jako slupky cibule, přičemž 3 vnitřní vrstvy jsou tvořeny vždy dvěma skupinami LEDek. 

Skupiny LEDek jsou portům mikrořadiče přiřazeny následovně :

- port P1.0 - první skupina/sloupec ohonu u hlavy komety, .., P1.7 - osmá skupina ohonu

- port 3.5 - devátá skupina/sloupec ohonu

- port 3.7 - desátá, poslední, skupina/sloupec ohonu - nejdále od hlavy komety

- port 3.0 - vnitřní skupina/vrstva hlavy komety, .., P3.4 - vnější skupina/vrstva hlavy komety.

Hodnoty omezovacích rezistorů je potřeba vyzkoušet podle použitých LEDek a napájecího napětí. Protože LEDky jsou ve skupinách po pěti, nemůže být napájecí napětí nižší než pětinásobek napětí nutného pro rozsvícení jedné LEDky + 1V pro budič. V případě, že kometu osadíme žlutými diodami (pracují s napětím cca 2,1 V), musí být napájecí napětí 12V, pro bílé diody (cca 2,7V) již 14,5V.

Plošný spoj je navržen na osazení 5mm LED diodami, v případě potřeby je možné použít i menší 3mm diody, jen mezery mezi nimi budou větší. LEDky lze osadit ze strany spojů, i ze strany součástek. Podle jejich umístění má potom kometa ohon napravo od hlavy, resp. nalevo.

Pro variabilitu při umístění komety je plošný spoj vybaven dvěma konektory. Komety se dají i zřetězit, případně kombinovat s blikající hvězdou.   

K dispozici je zatím jen testovací software, který je určen především pro otestování konstrukce. Efektnější verze je v přípravě. Můžete si ale naprogramovat i vlastní efekty. 

Přeji krásné Vánoce, mnoho úspěchů při stavbě a v případě potřeby jsem k dispozici na mailu kaspar(taková zatočená věc)pk.cz

Pavel Kašpar


Testovací software - Postupně problikávají jednotlivé skupiny LEDek